Psyche

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beinvloeden elkaar. Vaak weet je bij langdurige stress niet meer wat de echte oorzaak is van de stress.

Bij forse energetische beperkingen begin ik vaak met het herstel van de energie balans, om vervolgens in kleine stappen de achterliggende redenen van de stress te achterhalen. Om stress definitief te reduceren moet de echte oorzaak aangepakt worden en niet allerlei bijverschijnselen.

Door middel van gericht vragen stellen, help ik je zoeken naar de achterliggende redenen die de stress of stagnatie veroorzaken. Ik help je onderzoeken wat nodig is om niet functionele gedragspatronen te veranderen en doelen te stellen.

Wanneer duidelijk is wat en wat je wilt veranderen, neem ik meer de rol van coach aan om te ondersteunen bij het realiseren van de doelen. Ik leer je zo nodig nieuwe vaardigheden aan door gerichte opdrachten en of trainingen.