5-natuurgerichte principes

Ik gebruik de 5-natuurgerichte principes.  Deze principes helpen mij om  een cliënt op een holistische wijze te benaderen. Deze 5-natuurgerichte principes worden in vaststaande volgorde doorlopen.

batterij-energie-5-natuurgerichte principesIk ga er vanuit dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren.

Voor alle 5-natuurgerichte principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking. Een principe kan niet functioneren wanneer de werking van het voorgaande principe niet optimaal is. Hieronder de 5- natuurgerichte principes in volgorde.

1.Energie

De eerste van de 5-natuurgerichte principes is energie. Alles in en om ons heen is energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijnstoffelijke energie die zich bevindt in alles wat niet zichtbaar is. Denk aan de ruimte om ons heen, chakra’s en auraveld.

Zowel positieve als negatieve stress kosten veel energie. Na een kortdurende, maar heftig stressmoment, hebben we gemiddeld al twee tot drie dagen nodig om te herstellen door rust en veel slapen. Langdurige stress, zonder goede herstel momenten, kan voor volledige uitputting zorgen. Het aanvullen en herstellen van de energie balans is nodig om tot genezen te komen.

In de intake heb ik aandacht voor jouw  energie balans . Ik  zal hierover gerichte vragen stellen. Bij forse energetische problemen adviseer ik  je om verbeteringen aan te brengen in je levenstijl en eventueel voeding. Kruiden, etherische oliën of reiki kunnen het herstel van je energiebalans ondersteunen.

2. Prikkeloverdracht

Een goede prikkeloverdracht in het zenuwstelsel helpt de communicatie in het lichaam. Ons lichaam probeert constant balans in alle processen te bereiken. Een juiste werking van het communicatienetwerk is dus van groot belang voor het functioneren van het lichaam.

Langdurige stress veroorzaakt problemen in de prikkeloverdracht. Om het herstel van de prikkeloverdracht te inbeïnvloeden kunnen voeding, kruiden en of etherisch oliën goed te pas komen.

3. Drainage

We worden voortdurend belast met gifstoffen in geestelijke en/of stoffelijke vorm. Het dagelijks afvoeren van deze stoffen kost veel energie. Naast het afvoeren van alle afvalstoffen van de fysiologische processen, moeten alle opgedane indrukken en emoties verwerkt kunnen worden.

Bij onvoldoende herstelmomenten na stress, kun je onvoldoende de opgedane indrukken en emoties verwerken. In een counseling traject heb ik volle aandacht voor het verwerken van indrukken en Psyche-emoties.

Kruiden, voeding en of etherische oliën kunnen het afvoeren van afvalstoffen stimuleren.

4. Psyche

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beinvloeden elkaar. Vaak weet je bij langdurige stress niet meer wat de echte oorzaak is van de stress.

Bij forse energetische beperkingen begin ik vaak met het herstel van de energie balans. Vervolgens gaan we in kleine stappen de achterliggende redenen van de stress te achterhalen. Om stress definitief te reduceren moet de echte oorzaak aangepakt worden en niet allerlei bijverschijnselen.

Door middel van gericht vragen stellen, tijdens een counseling traject, help ik je zoeken naar de achterliggende redenen die de stress of stagnatie veroorzaken. Daarna help ik je onderzoeken wat nodig is om niet functionele gedragspatronen te veranderen en doelen te stellen.

Wanneer duidelijk is wat je wilt veranderen, neem ik meer de rol van coach aan om te ondersteunen bij het realiseren van je doelen. Ik leer je zo nodig nieuwe vaardigheden aan door gerichte opdrachten en of trainingen.

5. Voeding

Goede voeding is nodig om het lichaam optimaal te laten functioneren. Langdurige stress zorgt altijd voor onbalans in de voeding. We eten te veel, juist te weinig of vooral de verkeerde voeding. Door stress kan de vertering van de voeding minder goed zijn. In stressvolle periodes heeft het lichaam andere voeding nodig dan in ontspannen periodes.

Naast fysieke voeding hebben we ook geestelijke voeding nodig. Wat vind je leuk en waar word je echt blij van.