Counseling

Werkwijze  counseling.

Ik maak gebruik van astrologie om je inzicht te geven in jouw drijfveren achter je gevoelens, denken en handelen.  Samen onderzoeken  we in meerdere gesprekken de problemen waar je tegen aanloopt.  Ik ga met je in gesprek op een rustige, serieuse, praktische en respectvolle wijze, maar ook met de nodige  humor.

Op deze wijze kom je tot de kern van je probleem en help ik je duidelijk te krijgen wat jij wilt veranderen aan de voor jouw vervelende situatie en welke stappen hiervoor nodig zijn. We maken een realistisch plan waarmee je direkt aan de slag kan. Ik coach je daarna  in het bereiken van je doelen, door aandacht voor jou en jouw proces en geef je waar het nodig is tips en feedback.  Belangrijk hierbij vind ik, dat jij de regie hebt en neemt over je eigen leer- en veranderprocessen.

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Daarom is het belangrijk om bij langdurige stress niet alleen naar je emoties, mentale en gedragspatronen te kijken, maar ook stil te staan bij jouw energetische gesteldheid. Ik werk op een holistische wijze met behulp van de 5-natuurgerichte principes.