Counseling is een vorm van individuele hulpverlening

counseling is een individuele hulpverlening

Counseling is een vorm van individuele hulpverlening voor problemen van psychosociale aard. Je hebt geen verwijzing van een huisarts nodig.

Het doel van counseling is helpen van mensen bij:

  • het oplossen of hanteren van problemen, door het verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van (tot nu toe) ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het functioneren te verbeteren
 Waarom werkt counseling?

Normaal zijn we prima in staat om met alles, wat in het leven zich aandient, om te gaan. Maar soms kun je in een ongewenste situatie blijven hangen of komt deze steeds weer bij je terug. Waarom is dat? Je wilt het niet, maar je weet ook niet goed wat en hoe je het kunt veranderen.

Meestal heb jezelf al veel nagedacht over het probleem of situatie waar je inzit. Vaak zal je steeds weer je gedachten in eenzelfde patroon afdraaien.  Je gedachtes draaien in hetzelfde kringetje rond en daarmee lukt het je niet om het op te lossen.

Het uitgangspunt van een counselor is dat jij jezelf het beste kent. Jij staat als cliënt centraal De counselor helpt je om tot de kern van het probleem of situatie te komen, door het met jou vanuit andere invalshoeken te onderzoeken. Dat helpt jou om op een andere manier het probleem of de situatie te bekijken. Je krijgt hierdoor andere inzichten en ideeën waardoor een oplossing vaak opeens veel dichterbij is.

Hoe verloopt counseling traject?

Counseling is doelgericht en praktisch van aard.  Het proces moet niet al te lang duren. Je hebt een probleem en je voelt je er niet gelukkig mee. Waarschijnlijk duurt het probleem al een tijdje. Het is niet goed voor jou en het heeft waarschijnlijk ook zijn weerslag op je naasten. In principe kun je in 4 tot 8 gesprekken weer zonder begeleiding verder. Een counseling traject bestaat globaal uit 3 fases.

Fase 1: Onderzoeken van het probleem of situatie.

Samen met de counselor onderzoek je het probleem of de situatie waar je tegen aanloopt. Waar ben je niet gelukkig mee? Wat is eigenlijk het daadwerkelijke probleem? Een probleem is niet altijd wat het lijkt. Soms komt een cliënt met een gevoel van onvrede en stress, maar is het niet duidelijk waar en op welk levensgebied dit is ontstaan.

Soms is het een het kip of ei verhaal, waar is het probleem mee begonnen? Komt het voort uit een moeilijke relatie, ruzie, of heb je het veel te druk op je werk?  De counselor kan gebruik maken van verschillende gesprekstechnieken en methodes, om jou tot de kern van je probleem te laten komen. Hij/zij helpt je om objectief naar jezelf en de situatie te kijken. Pas als het helemaal duidelijk is wat precies het probleem ga je over naar de volgende fase.

Fase 2: Beschrijven van de gewenste situatie.

Als je eenmaal weet wat je eigenlijke probleem is, helpt de counselor je om de gewenste situatie helemaal te beschrijven. Wat is voor jou de gewenste situatie? Hoe zit dat eruit, hoe zou je je dan voelen en wat gaat er dan anders?  Door daar goed over na te denken ga je letterlijk een beeld vormen van de gewenste situatie. Hierdoor kun je je doelen voor ogen zien en wil je daar ook graag mee aan de slag gaan.  Deze fase is belangrijk om te doorlopen omdat veranderen niet altijd eenvoudig is. Dat moet je echt willen.

Fase 3: Veranderen naar de gewenste situatie,

Als je eenmaal duidelijk hebt wat je precies wilt bereiken, wordt het tijd om een concreet actieplan maken. In dit plan staat wat jij gaat doen, welke stappen jij gaat zetten om je problemen te overwinnen en je situatie te verbeteren. Alle doelen en stappen kies je zelf met ondersteuning van de counselor. Je gaat alleen aan de slag met stappen voor het behalen van je doelen, die jij belangrijk vindt en die jij.

Vraag jij je af of counseling jou kan helpen? Vraag hier een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. We bespreken dan wat ik voor jou kan betekenen.