Systemen in een opstelling.

systeem meeuwen

In een opstelling wordt een systeem neergezet in een ruimte. Dit kan gebeuren met poppetjes op een A4 tje, maar ook door mensen in een ruimte te zetten.  De poppetjes of mensen representeren de onderdelen van het op te stellen systeem. Het systeem kan een familie zijn, het team waarin je werkt of een bedrijf/organisatie, maar ook een horoscoop. Een horoscoop is namelijk ook een systeem, een systeem van planeten, tekens, huizen en verbindingen.In elk systeem zijn drie basiswetten van kracht:

  1.  Binding – iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem.
    Binding in een familiesysteem ontstaat bv. door bloedverwantschap of seksualiteit. Een binding in het team zijn de onderlinge teamleden. De binding in een horoscoop, heeft te maken met zijn bouwstenen zoals de planeten, de tekens, de huizen, de onderlinge verbindingen.
  2.  Volgorde – in elk systeem is een rangorde.
    De juiste rangorde brengt rust in het systeem. In een familiesysteem komt bv. het oudste kind in rangorde vóór de andere kinderen. In een horoscoop zijn bijvoorbeeld de Zon en de Maan belangrijker dan andere planeten. Huisheer 1 is weer belangrijker dan andere huisheren.
  3. Balans – elk systeem zoekt zijn eigen balans.
    Balans in geven en nemen geeft tevredenheid. Uitzondering in een familiesysteem: ouders geven en kinderen nemen. Een horoscoop is in balans alle onderdelen op hun eigen manier tot hun recht komen. Dus o.a. dat de Zon kan stralen, het gevoel, de maan, er mag zijn, de persoonlijkheid, de ascendant, tot zijn recht komt.  Dat Mars zich mag laten gelden en Venus zich mag verbinden met alles waarvan ze houdt, allen op eigen wijze zoals zij in het systeem staan.
Patronen en symptomen

Wanneer een systeem op een of andere manier verstoord raakt, dan betekent dat een of meer van bovenstaande wetten uit balans is/zijn.  Om het voor het hele systeem zo goed mogelijk te doen, en evenwicht te bewaren, ontstaan er patronen.  Bijvoorbeeld iemand plaats innemen, iemand in bescherming nemen of iets onderdrukken/ “vergeten”.  In een horoscoop zou je kunnen spreken van overcompenseren energieën van de verschillende planeten, tekens, huizen of onderlinge verbindingen.

Door ontstane patronen kunnen verschillende symptomen ontstaan zoals bijvoorbeeld angsten, stress of faalangst.

Wat laat een opstelling zien?

Een opstelling van een systeem maakt vanuit de symptomen de onderliggende patronen zichtbaar. Oplossingen om patronen te kunnen doorbreken liggen in het  overeenstemmen van de 3 basiswetten.  Hierdoor kan het systeem weer de goede balans vinden en kunnen liefde energie en kracht weer stromen.

Vaak worden oplossingen tijdens een opstelling al inzichtelijk, soms heeft het wat langer tijd nog.

Wil je een meer weten over een opstelling neem dan vrijblijvend contact op.