Astrologisch Consult

Loop je steeds tegen dezelfde problemen aan in je dagelijkse leven?  Ervaar je stroefheid in bepaalde relaties , bijvoorbeeld met je partner, je kinderen, vrienden op collega’s? Wil je weten hoe je eigen houding en gedrag van invloed zijn op deze stituaties?  Een astrologisch consult kan dan zeer verhelderend zijn.

Astrologie is een symbolentaal gebaseerd op eeuwen oude observaties van de bewegingen aan de hemel.  Men ontdekte al in het oude Babylonië en mogelijk nog veel eerder, de samenhang tussen de bewegingen van de zon, maan, planeten en de gebeurtenissen op de aarde. Niet in de zin van oorzaak en gevolg, maar met het idee dat alles met elkaar samenhangt.

Tijdens een consult maak ik gebruik van jouw geboortehoroscoop. Deze geboortehoroscoop is een weergave (tekening) van de stand van de planeten aan de hemel op het moment van jouw geboorte en gezien vanaf de plaats van waar je geboren bent. Het vormt als het ware een blauwdruk van je leven en met daarin je mogelijkheden, beperkingen en lessen. Het geeft inzicht in de drijfveren achter je voelen, denken en handelen. De horoscoop kan je laten zien wat de aanleg van je karakter is en wat je  basis behoeften zijn.  Wat jij bent tegengekomen in het leven en hoe jij daar mee omgegaan bent, kun jij alleen vertellen.

Een horoscoopduiding of het maken van een geboortehoroscoop is geen doel opzich.

Met behulp van de geboortehoroscoop ga ik met je in gesprek, over jouw dilemma,s, thema’s of beperkingen die je tegenkomt en waar jij verandering in wilt aanbrengen omdat je er last van hebt. Ik zal je op mijn eigen persoonlijke wijze helpen om dieper inzicht in jezelf te krijgen, waardoor jij ook meer handvatten krijgt om veranderingen te kunnen doorvoeren.

Voor een astrologisch consult heb ik vooraf je geboortedatum, geboorteplaats en geboortetijd nodig. Ik kan dan voor het consult je horoscoop goed bestuderen.

Je magons gesprek opnemen met de voice recorder van je telefoon of een ander eigen opname-apparatuur.