Astrologie

Astrologie is ontstaan toen men de “sterren” ging lezen om daaruit het lot van heersers en landen af te leiden. Het werd al in het oude Babylonië (2000 jaar voor Chr.) beoefend, en mogelijke al veel eerder. Men observeerden de hemel en de bewegingen van sterren en planeten. Hierdoor ontdekte men dat deze bewegingen  in een bepaalde cyclus gebeurden.  Ik stel me zo voor dat men toen ook alle tijd en gelegenheid hadden, voor het observeren van de sterrenhemel. Er was weinig afleiding zoals nu met de televisie en sociaal media. Je  had toen ook niet te maken met lichtvervuiling.  Het valt nu vaak niet mee om vanuit je achtertuintje in de stad de bewegingen aan de hemel te volgen.

Door de eeuwenoude observaties werd duidelijk op welke manier de stand van de zon, maan en andere planeten met hun samenhang invloed hadden op het leven op aarde.  Denk alleen eens aan de maan die een belangrijke rol heeft in het ontstaan van eb en vloed.  Astrologie en Astronomie (sterrenkunde) waren met elkaar verbonden.  Artsen moesten altijd astrologie bestuderen anders mochten zij hun vak niet uitoefenen.

Astrologie na de middeleeuwen

Pas na de middeleeuwen en bij de opkomst van de natuurwetenschappen werd astrologie meer gezien als occulte wetenschap.  Astronomie werd gezien als moderne wetenschap. Dit was een geleidelijk proces, zo bleven de wetenschappers, zoals Newton, in de 16e en 17e eeuw nog steeds tegelijk astrologie en astronomie samen gebruiken. Door de opkomst van wetenschappelijke methodes werd astrologie met name in de westerse landen steeds minder serieus genomen.

Astrologie is nooit helemaal weg geweest. In de 20e eeuw is er een tendens te zien dat van uit de psychologie steeds meer onderzoek werd gedaan, naar astrologie en de invloed op de mens.  Deze richting werd o.a. geïnspireerd door de analytische psychologie van Carl Jung.

Astrologen zagen dat de ontwikkeling van de mens door middel van astrologie, zichtbaar gemaakt kon worden. Zij realiseerden zich dat ieder mens uniek is. Door de eigen keuze vrijheid bepaalt de mens zelf wat hij/zij doet met deze ontwikkelmogelijkheden.

In het werken met mensen ga ik ook altijd uit van de eigenheid en de  keuzevrijheid van de mens. Ik gebruik astrologie als methode, om te laten zien waar,  mogelijkheden, beperkingen en lessen zitten. Het is uiteraard altijd aan de ander wat hij/zij daar mee wil en kan doen.

Gratis kennismaken met Astrologie.

Wil je kennismaken met Astrologie, vraag gratis je geboortehoroscoop aan. Ontdek de invloed van de verschillende planeten, huizen en dierenriemtekens met behulp van je eigen geboortehoroscoop.  Ik heb hiervoor je geboortegegevens nodig: je geboortedatum, – tijd en -plaats. Weet je niet precies hoe laat je geboren bent? Dit kun je opvragen bij de gemeente van je geboorteplaats.